Privacy

Privacy

Privacybeleid Jouw Leasefiets

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt aan Jouw Leasefiets  Dat kan zijn om u te informeren over onze producten of om bestellingen die u via internet heeft geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Jouw Leasefiets zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Indien Jouw Leasefiets  uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u de kans bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt altijd contact met ons opnemen via email
info@jouwleasefiets.nl

 

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. In dit document leggen wij uit waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen deze gegevens bewaard worden. Daarnaast beschrijven we al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u van deze rechten gebruik kunt maken.

U leest op dit moment de privacyverklaring van Jouw Leasefiets.nl  Jouw Leasefiets is onderdeel
van GreenAdd Lease de groenste leasemaatschappij van Nederland.

Onze gegevens:

Jouw Leasefiets
GreenAdd Lease
handelsnamen van:
Buxxo Cycle Group Benelux
Corkstraat 46
3047AC  Rotterdam

www.jouwleasefiets.nl
info@jouwleasefiets.nl
06 – 51930002  / 06- 58910010

KvK: 71660291
BTW: 858800263B01

 

INVENTARISATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Jouw Leasefiets, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Alle gegevensoverdrachten vinden plaats in een beveiligde omgeving.

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie via mail info@jouwleasefiets.nl
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende bezochte pagina’s
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jouwleasefiets.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

DOELBINDING

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jouw Leasefiets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw aanvragen Offerte en overige aanvragen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leverenHoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw Leasefiets zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de bestelling(en) te verwerken en zo lang nodig te bewaren in verband met garantie en belastingdienst(en).


VERWERKERSOVEREENKOMST

Jouw Leasefiets verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jouw Leasefiets blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als voorbeeld geven wij uw adresgegevens door aan de leverancier, wier uw artikel/product naar u op zal sturen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jouw Leasefiets gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jouw Leasefiets gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Via ons cookiebeleid waarmee u eerst akkoord dient te gaan alvorens de website verder te kunnen bezoeken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jouw Leasefiets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jouwleasefiets.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jouw Leasefiets wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

TOEGANGSBEVEILIGING
Jouw Leasefiets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  info@jouwleasefiets.nl

SOFTWARE
Jouw Leasefiets neemt de beveiliging van de software serieus en de software is beveiligd tegen hacken en ongewilde virussen.